Công nhân dịch vụ kỹ thuật - CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX (SÀI GÒN) - (04/05/2021)

Thu nhập: từ 11 triệu đồng/tháng (tùy thuộc vào kết quả kinh doanh)

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp