Thứ năm , 05-01-2017

PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

 

 

Thầy LÊ QUANG LIÊM 

Trưởng phòng

Điện thoại cố định: 028 - 38 118 677 - Nội bộ: 999

Email : lequangliem@hcm.edu.vn

 

Thầy NGUYỄN VĂN THÀNH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   

 Thầy PHAN HỮU TƯỚC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

 

          1.    Chức năng

             Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện việc quản lý toàn bộ hệ thống quản trị cơ sở vật chất (phòng học chung, đất đai, nhà cửa,…) của Trườngquản lý toàn bộ thiết bị lạnh, máy photocopy của Trường, quản lý công tác đầu tư xây dựng, quản lý các hoạt động dịch vụ trong toàn Trường.

1.1.    Chức năng quản lý thiết bị:

-           Quản lý toàn bộ hệ thống điện trong Trường;

-           Quản lý toàn bộ hệ thống cấp nước trong Trường;

-           Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản: nhà cửa, đất đai, đường xá, sân bãi, cây cối, đồ gỗ, quạt,… tại các đơn vị trong toàn trường;

-           Quản lý sử dụng và sửa chữa toàn bộ thiết bị văn phòng: Thiết bị lạnh (máy lạnh, tủ lạnh, máy nóng lạnh,…), thiết bị ngoại vi (máy in, máy chiếu,…), máy photocopy, toàn bộ thiết bị âm thanh trong Trường;

-           Quản lý điện thoại công cộng trong Trường, bảo quản và bảo đảm điện thoại công vụ hoạt động thông suốt, quản lý và thực hiện việc ghi chỉ số điện, nước trong Trường.

1.1.2.   Chức năng quản trị, dịch vụ:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý cơ sở hạ tầng của Trườngchịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác:

-           Quản lý cơ sở hạ tầng của Trường bao gồm: Đất đai, nhà cửa, lớp học, phòng làm việc, hội trường, phòng thí nghiệm, xưởng, vườn hoa, cây cảnh, hệ thống giao thông nội bộ;

-   Quản lý, mua sắm tài sản quản trị, văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng, nước uống, photocopy đảm bảo điều kiện làm việc, phục vụ hoạt động và công tác của Ban Giám hiệu, các đơn vị chức năng;

-           Quản lý, vận hành, bảo dưỡng máy phát điện trong trường;

-           Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy lạnh trong toàn trường;

-            Quản lý và cung cấp mực cho máy in, máy photocopy trong toàn Trường;

-         Lập kế hoạch, giám sát sửa chữa nhỏ nhằm duy trì chức năng, chống xuống cấp cơ sở hạ tầng;

-           Quản lý tất cả các hoạt động dịch vụ trong toàn Trường.

2.  Nhiệm vụ

2.1.  Thực hiện chức năng quản lý hệ thống thiết bị, máy móc:

-           Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác quản lý thiết bị lạnh, thiết bị ngoại vi, máy photocopy, điện thoại cho tất cả các đơn vị trong Trường;

 

-           Tổ chức và triển khai sửa chữa, kiểm kê, thanh lý thiết bị lạnh, thiết bị ngoại vi, máy photocopy, tài sản quản trị;

 

-           Tổ chức và triển khai lắp đặt, quản lý, sửa chữa điện thoại, hệ thống internet của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

 

2.2.   Thực hiện chức năng quản lý hệ thống điện:

-           Tổ chức quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống điện trong Trường;

-       Tổ chức và triển khai sửa chữa, lắp đặt và cung cấp nguồn điện; lắp đặt, theo dõi và ghi số đồng hồ đo điện năng tiêu thụ cho tất cả các đơn vị trong Trường.

2.3.   Thực hiện chức năng quản lý hệ thống cấp thoát nước:

-           Tổ chức quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống cấp thoát nước trong Trường;

-           Tổ chức và triển khai sửa chữa, lắp đặt và cung cấp nguồn nước; lắp đặt, theo dõi và ghi số đồng hồ đo chỉ số nước tiêu thụ cho tất cả các đơn vị trong Trường.

2.4.   Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo, tư vấn:

-           Tổng hợp, thống kê, báo cáo và tư vấn về tình hình thiết bị, vật tư, điện, nước, điện thoại trong Trường;

-           Tham gia Ban quản lý công sản, các Hội đồng, các Tổ công tác có liên quan đến chức năng quản lý được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2.5.  Thực hiện chức năng quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư:

Xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn trang thiết bị quản trị trong Trường.

1.1.2.6.  Thực hiện chức năng quản trị, dịch vụ:

-           

-           Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, vườn hoa, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh ... thuộc phạm vi diện tích nhà trường, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đất đai của Trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc trường quản lý;

 

-           Quản lý toàn bộ hệ thống nhà: nhà làm việc, xưởng trường, phòng thí nghiệm, lớp học, hội trường, phòng khách... trong khu đất thuộc trường quản lý;

 

-           Tổ chức chỉ đạo và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường: các khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng trong khu vực học tập, nơi làm việc, đường xá, sân chơi và các khu vực chưa xây dựng do trường quản lý;

 

-           Quy hoạch và thực hiện công tác trồng và cắt tỉa cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, các thảm cỏ đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong toàn Trường;

 

-           Lập kế hoạch thường xuyên tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH;

 

-           Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả;

 

-           Lập kế hoạch sửa chữa và mua sắm đồ gỗ, trang bị nội thất, đảm bảo tiện nghi phòng ốc phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của CB-VC-NLĐ và HSSV toàn Trường;

 

-           Tổ chức mua sắm các trang thiết bị nội thất theo yêu cầu của các đơn vị trong trường;

 

-           Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức và triển khai công tác phòng chống bão, lụt và phòng cháy chữa cháy của Trường;

 

-           Phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng và Quản lý dự án, Ban Quản lý công trình thực hiện tốt công tác quy hoạch và tham gia quản lý xây dựng các công trình của Trường;

 

-           Chủ trì công tác chuẩn bị hội trường phục vụ cho các hội nghị, hội thảo,… của nhà trường. Trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước nhà trường về hoạt động của hội trường;