Thứ ba , 20-12-2016

Ban giám hiệu

 

Hiệu trưởng: NGƯT. TS. Phạm Hữu Lộc

 1. Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược phát triển trường, quy hoạch tổng thể, tổ chức cán bộ, hành chính, kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, thanh tra, pháp luật, thi đua khen thưởng và kỷ luật, báo chí, truyền thông, phát triển chương trình, giáo trình, phát triển ngành học mới, nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế, quan hệ với các cơ quan chính quyền địa phương.
 3. Ký các văn bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng; các chứng chỉ hợp tác đào tạo và giấy xác nhận liên quan đến cán bộ, giảng viên, nhân viên trường.
 4. Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Quản trị - Dịch vụ, phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế, trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng, trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu.
   

Phó Hiệu trưởng: ThS. Đinh Hồng Minh

 1. Chỉ đạo các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, kiểm định chất lượng đào tạo, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO, công tác thanh tra giáo dục và học sinh sinh viên, công tác y tế, xây dựng công sở an toàn văn minh, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
 2. Ký các giấy xác nhận liên quan đến học sinh sinh viên trường. Ông Đinh Văn Đệ ký thay khi bà Đinh Hồng Minh đi công tác.
 3. Phụ trách các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phòng Thanh tra giáo dục - Công tác Sinh viên, trung tâm Y tế.
   

 

Phó Hiệu trưởng: TS. Đinh Văn Đệ

 1. Chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý đào tạo chung toàn trường, tuyển sinh, phụ trách thi giáo viên giỏi và thiết bị tự làm, thực tập của giảng viên và học sinh sinh viên, giới thiệu việc làm, quan hệ với các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp.
 2. Ký các chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ và các chứng chỉ đào tạo nghề ngắn hạn; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm thuộc các khoa phụ trách. Ông Châu Văn Bảo ký thay khi ông Đinh Văn Đệ đi công tác.
 3. Phụ trách các đơn vị: Phòng Tuyển sinh - Đào tạo, trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và các khoa: Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị, Cơ khí, Động lực, Xây dựng, Kinh tế.
   

Phó Hiệu trưởng: TS. Châu Văn Bảo

 1. Chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý đào tạo thuộc lĩnh vực phụ trách, thư viện, phụ trách thi học sinh giỏi, quy hoạch hệ thống điện và hệ thống mạng, công tác an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, công tác quản lý ký túc xá.
 2. Ký các chứng chỉ đào tạo tin học, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm thuộc các khoa phụ trách. Ông Đinh Văn Đệ ký thay khi ông Châu Văn Bảo đi công tác.
 3. Phụ trách các đơn vị: Trung tâm Thư viện và các khoa: Điện – Điện tử, Nhiệt – Lạnh, Công nghệ thông tin, May – Thời trang.