Thứ năm , 28-01-2021

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Chuẩn đầu ra khóa 2020

Thông tin công khai chuẩn đầu ra của sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh khóa 2020

Khối Cao đẳng xem chi tiết tại đây

Tài liệu thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2020 - 2021. Xem chi tiết tại đây