Thứ hai , 11-05-2020

HỘI NGHỊ KHOA HỌC COSS 2020

Hội thào khoa học COSS2020 (Conference on Smart Schools 2020) ngày 19 tháng 9 năm 2020 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất giải pháp Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao ở nhà trường thông minh, tạo bước đột phá trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, tạo lập diễn đàn giúp các bộ phận tham mưu của đơn vị, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về định hướng, các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng công nghiệp thông minh tại Việt Nam. Đặc biệt, tạo lập kênh kết nối các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng nhà trường thông minh tại Việt Nam

Hội thảo là cơ hội cho các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý, giảng viên trong và ngoài nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu với nhau. Bài tham luận đạt yêu cầu sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo COSS2020, có mã ISBN

Thời gian: 28/11/2020

Địa điểm: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TpHCM

Thông báo số 01 về kế hoạch hội thảo khoa học năm 2020, xem chi tiết tại đây

Thông báo số 02 về viết bài hội thảo khoa học. Xem chi tiết tại đây

Thể lệ viết và gửi bài. Xem chi tiết tại đây

 


 

ĐƠN VỊ TÀI TR VÀ PHỐI HỢP TƯ VẤN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ 4.0