Thứ tư , 04-01-2017

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC - QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

 

Thầy Nguyễn Văn Chiến

TRƯỞNG PHÒNG 

Điện thoại cố định: 028 - 38116847 - Nội bộ: 345, 346

   
   
   
   
  

 1. Chức năng

 -   Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra giáo dục theo quy định hiện hành;

 -   Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng trong SV; công tác quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác SV của các hệ đào tạo trong nhà trường;

 -   Đảm bảo thực hiện chế độ chính sách nhằm phục vụ quyền lợi chính đáng của SV.

 -   Tham mưu cho Hiệu trưởng các công tác đề xuất, lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp triển khai và quản lý các hoạt động trong lĩnh vực hợp tác với các doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho SV.

 -   Tổ chức triển khai kế hoạch và giám sát việc thực hiện chương trình tham quan, thực tập của giảng viên và SV tại doanh nghiệp.

 -   Giám sát hệ thống camera tại các khu vực được phân công, phối hợp Trung tâm Điều hành - Quản lý dữ liệu để quản lý an ninh, trật tự các lớp học và nơi công cộng.

 2.Nhiệm vụ

 2.1.   Công tác thanh tra giáo dục

 -   Quản lý hoạt động thanh tra giáo dục trong toàn trường;

 -   Điểm danh, chấm công giờ dạy của GV theo thời khoá biểu;

 -   Phối hợp quản lý lịch báo giảng, thống kê giờ thực dạy phục vụ tính khối lượng công tác của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng;

 -    Phối hợp với phòng Tuyển sinh – Đào tạo theo dõi công tác Cố vấn học tập.

 2.2.   Công tác chính trị

 -   Tổ chức học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, các buổi nghe thời sự, tuần sinh hoạt giáo dục định hướng và những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường đến toàn thể SV theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

 -   Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của SV, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời;

 -   Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và những đơn vị có liên quan tổ chức giáo dục kỹ năng cho SV: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, kỹ năng giao tiếp….

 2.3.   Công tác sinh viênCông tác hành chính đối với Sinh viên

 -   Cập nhật và quản lý dữ liệu thông tin SV trên phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường;

 -   Thực hiện việc xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan (trừ kết quả học tập) cho SV đang theo học tại trường;

 -   Thông báo về địa phương trường hợp SV bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học (trừ những trường hợp liên quan đến kết quả học tập);

 -   Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho SV;

 -   Quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường theo "Quy chế tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Việt Nam".

 Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên

 -   Giải quyết hoặc kiến nghị với nhà trường những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách của SV. Tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng và SV mỗi năm một lần;

 -   Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của SV; phân loại, xếp loại SV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân SV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với SV vi phạm quy chế, nội quy;

 -   Là ủy viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật SV, Hội đồng Đánh giá rèn luyện của SV; Ủy viên Hội đồng Xử lý học tập và công nhận tốt nghiệp;

 -   Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính trong thực hiện việc thu học phí, xử lý những SV không đóng học phí đầy đủ theo quy định (Thực hiện theo quy chế phối hợp);

 -   Phối hợp với phòng Tuyển sinh – Đào tạo, phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện cho SV ở từng học kỳ theo quy định (Thực hiện theo quy chế phối hợp);

 -   Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cho SV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi tay nghề giỏi, Olympic các môn học, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

 -   Hướng dẫn, tập hợp và đề xuất Hiệu trưởng xét trợ cấp, miễn giảm học phí cho SV theo quy định hiện hành. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận và phân phối học bổng tài trợ cho SV từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

 -   Phối hợp với Ban Liên lạc Hội Cựu Sinh viên quản lý thông tin cựu SV; đề xuất sự hỗ trợ từ phía cựu SV cho các hoạt động liên quan đến công tác SV của Trường;

 -   Phối hợp CVHT tiếp đón phụ huynh SV, thông báo đến phụ huynh về những SV cá biệt;

 -   Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác quan hệ doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức hội chợ việc làm, giới thiệu và giúp đỡ SV tìm việc làm.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học

 -   Phối hợp với đơn vị chức năng trực thuộc trường và Công an địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trường học; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến SV;

 -   Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, luật an ninh mạng, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến SV; hướng dẫn SV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

 Công tác Y tế, thể dục thể thao của Sinh viên

 -   Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khỏe cho SV khi nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho SV trong thời gian học tập theo quy định;

 -   Phối hợp với các đơn vị có liên quan tạo điều kiện cơ sở vật chất và tổ chức cho SV luyện tập, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao;

 2.4.   Hợp tác doanh nghiệp và giới thiệu việc làm

 -   Xây dựng dữ liệu thông tin cơ bản về mạng lưới doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; các mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm cơ sở cho việc định hướng đào tạo và lập kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Nhà trường và doanh nghiệp;

 -   Vận động doanh nghiệp tài trợ học bổng cho SV, tài trợ thiết bị đào tạo, hoặc tài trợ cho các chương trình nghiên cứu khoa học có tính khả thi cao, cùng nhà trường xây dựng các phòng thực hành, làm giáo cụ trực quan cho công tác giảng dạy SV;

 -   Tham mưu và là đầu mối mời các chuyên gia, kỹ sư tại các doanh nghiệp tham gia giảng dạy tại trường; đề xuất thành lập và quản lý hiệu quả hội cựu SV để hỗ trợ các hoạt động của Trường;

 -   Xây dựng, quản lý trang web giới thiệu việc làm cho SV của Trường, thiết lập hệ thống thông tin về việc làm – thực tập, thông tin hai chiều giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động;

 -   Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu cho SV; thuyết phục các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động ưu tiên tuyển dụng nguồn SV tốt nghiệp của Nhà trường nhằm tăng tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo;

 -   Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, phụ trách tổ chức ngày hội nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho SV; tiến hành ký kết các thỏa thuận giữa hai bên về hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho xã hội, là cơ sở để trường xây dựng kế hoạch đào tạo một cách hợp lý, phù hợp nhu cầu lao động của Xã hội;

 -   Khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát và thống kê các ý kiến phản hồi kết quả hoạt động tham quan, thực tập của CB-GV, SV tại các doanh nghiệp; việc làm, nhu cầu xã hội và đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường, để đề xuất chương trình đào tạo từng ngành phù hợp theo yêu cầu của doanh nghiệp;

 -   Tư vấn cho Hiệu trưởng việc tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo: Đào tạo kỹ năng mềm cho SV, đào tạo lại cho các doanh nghiệp; đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động;

 -   Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Tuyển sinh – Đào tạo và các khoa tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của SV toàn trường sau khi tốt nghiệp.

 2.5.   Công tác tham quan, thực tập doanh nghiệp

 -   Liên hệ với các doanh nghiệp xây dựng và tổ chức các buổi giao lưu nghề nghiệp, các hoạt động đào tạo nhằm tăng cường hoạt động giao lưu giữa nhà trường với doanh nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho SV; tham gia tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn, tham quan, gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa doanh nghiệp với SV, giảng viên của Trường;

 -   Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tham quan, thực tập tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước của CB-GV, SV.

 -   Quản lý tài sản, thiết bị của phòng theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Phòng Thanh tra Giáo dục - Quan hệ doanh nghiệp