Nhân viên kỹ thuật, Nhân viên kinh doanh - Công ty TNHH Điểm Xanh Việt Nam (Green Point) - (05/05/2023)

Các nhân viên kỹ thuật sẽ được gửi đi đào tạo ở nước ngoài khi có kết quả làm việc tốt từ năm thứ 2.

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp