Thứ sáu , 10-05-2024

Thông báo tuyển sinh năm 2024, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh và nhập học từ xa

1. Thông báo số 274/TB-LTT-ĐT ngày 09/5/2024 về việc Tuyển sinh năm 2024. Xem chi tiết tại đây

2. Thông báo số 275/TB-LTT-ĐT ngày 09/5/2024 về việc Tuyển sinh liên thông Cao đẳng hệ chính quy năm 2024. Xem chi tiết tại đây

3. Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh và nhập học từ xa. Xem chi tiết tại đây

4. Tài liệu tư vấn tuyển sinh. Xem chi tiết tại đây

5. Văn phòng tuyển sinh trực tuyến qua app zalo năm 2024. Xem chi tiết tại đây