Thứ năm , 06-06-2024

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến

 

Bước 1. Vào mục ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

https://lttc.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html

Bước 2. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn.

Sau khi sinh viên đăng ký xét tuyển thành công, Sinh viên sẽ nhận được MÃ HỒ SƠ và Thông báo TRÚNG TUYỂN.

=> Chú ý: Ghi nhớ để làm thủ tục nhập học.