Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM trong công tác tuyển sinh năm 2021 - HTV7