Thứ ba , 06-09-2022

Quyết định Về việc công nhận kết quả tuyển dụng Kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2022 - 2023

Đề nghị người trúng tuyển đến nhận thông báo trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022 – 2023 tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

Thời gian 8g00 – 11g00, thứ Năm ngày 08/9/2022.

Khi đến nhận đem theo bản chính văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển. Người trúng tuyển vui lòng kiểm tra email hội đồng tuyển dụng đã thông báo.

Thông báo xem chi tiết tại đây