Thứ sáu , 08-12-2023

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Kỳ tuyển dụng đợt 2, năm học 2023 - 2024

Thông báo xem chi tiết tại đây

Đã có kết quả tuyển dụng viên chức. Đề nghị người trúng tuyển đến nhận thông báo trúng tuyển viên chức; Kỳ tuyển dụng đợt 2, năm học 2023 – 2024 tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. Thời gian 8g00 – 11g00, thứ Ba ngày 12/12/2023. Khi đến nhận thông báo, mang theo bản sao y có chứng thực và bản chính văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển để kiểm tra đối chiếu. Trân trọng!