Thứ tư , 01-06-2022

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022

Xem chi tiết tại đây.

Đề nghị người trúng tuyển đến nhận thông báo trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2021 – 2022 tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. Thời gian 8g00 – 11g00, thứ Sáu ngày 03/6/2022 (thí sinh vui lòng kiểm tra email, hội đồng tuyển dụng đã thông báo bằng cách gửi email đến thí sinh).