Thứ ba , 18-07-2023

Kết quả tuyển dụng viên chức

Thông báo xem chi tiết tại đây

Đã có kết quả tuyển dụng viên chức. Đề nghị người trúng tuyển (kết quả đạt) đến nhận thông báo trúng tuyển viên chức; Kỳ tuyển dụng năm học 2023 – 2024 tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. Thời gian 8g00 – 11g00, thứ Tư ngày 19/7/2023. Khi đến nhận thông báo, mang theo bản photo và bản chính văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển để kiểm tra đối chiếu.

Trân trọng!