Thứ năm , 04-03-2021

Các văn bản quy định của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

1. Quyết định ban hành bộ quy tắc ứng xử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

  Xem chi tiết tại đây

2. Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

 Xem chi tiết tại đây

3. Quyết định Ban hành Nội quy cơ quan của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

  Xem chi tiết tại đây

4. Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

  Xem chi tiết tại đây

5. Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giảng dạy bậc Cao đẳng và Trung cấp

  Xem chi tiết tại đây

6. Quy định về tiêu chuẩn thi đua

  Xem chi tiết tại đây