Thứ bảy , 18-11-2023

Lễ Kỷ Niệm 52 Năm Hình Thành và Phát Triển, Khai Giảng Năm Học Mới: Tầm Nhìn Vững Chắc Của Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

🎓🌟 Lễ Kỷ Niệm 52 Năm Hình Thành và Phát Triển, Khai Giảng Năm Học Mới: Tầm Nhìn Vững Chắc Của Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM 🌟🎓
Trong buổi Lễ kỷ niệm 52 năm hình thành và phát triển, Khai giảng năm học mới của Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, NGƯT. TS. Phạm Hữu Lộc, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng Trường, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn khai giảng Năm học mới, đồng thời tuyên bố tầm nhìn, sứ mệnh và hành trình của trường trong thời gian sắp tới.