Thứ năm , 25-05-2023

Khen thưởng tâp thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2023

Chiều Ngày 25/05/2023, Sở Giáo dục & Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị , tại hội nghị Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh Vinh Dự được nhận Quyết định khen thưởng tâp thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2023. Cụ thể như sau:

Về thành tích khen thưởng tập thể:

• Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

• Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

Về thành tích khen thưởng cá nhân:

• Bí thư, Hiệu trưởng: NGƯT TS. Phạm Hữu Lộc

• Phó Hiệu trưởng: TS. Châu Văn Bảo

Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2023.

Một số hình ảnh của buổi hội nghị: