Thứ tư , 05-05-2021

Kế hoạch hướng dẫn sinh viên đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội bằng ứng dụng VssID

Thông báo hướng dẫn sinh viên đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội bằng ứng dụng VssID.

Kế hoạch hướng dẫn sinh viên đăng ký tài khoảng giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm. Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn cài VSSID trên điện thoại. Xem chi tiết tại đây