Thứ sáu , 30-12-2022

Họp Hội đồng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, Quý 4 năm 2022

Sáng ngày 30/12/2022 ti Phòng Hp Nhà Hiu b Trường Cao đẳng Lý T Trng Thành ph H Chí Minh, Nhà trường t chc Hp Hi đồng Trường Quý 4 năm 2022. Trong bui hp Hi đồng đã thông qua báo cáo hot động, 10 thành công ni bt trong năm 2022 và 08 chương trình hành động trong năm 2023 ca Nhà Trường. Cùng vi đó Ch tch Hi đồng Trường, Hiu trưởng NGƯT TS. Phm Hu Lc trao tng sách cho các thành viên trong Hi đồng.

Sau đây là mt s hình nh ca bui hp: