Thứ sáu , 01-03-2024

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Căn cứ kế hoạch công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, sáng ngày 01/03/2024 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh do đồng chí Phạm Hữu Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Bí thư Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tại Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh, đã vinh dự được nhận khen thưởng là Đảng bộ Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023. Trong 5 năm qua (từ năm 2019 đến năm 2023) Đảng bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường liên tục được Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ nhà trường đã luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Ban Chấp hành Đảng bộ mà đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng bộ có năng lực, trình độ chuyên môn và khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên vào hoạt động thực tiễn; có tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, dân chủ đưa Đảng bộ và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh ngày càng phát triển và phát triển bền vững.

Hình ảnh hội nghị tổng kết: