Thứ năm , 16-02-2023

Bằng khen của Ban thường vụ Thành ủy Tp. HCM dành cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW

Sáng 16/2/2023, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, TPHCM đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác phát triển KH - CN và đổi mới sáng tạo. Một số kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, công tác phát triển KH - CN TP trong những năm qua đã có những bước tiến rõ rệt, từng bước khẳng định vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo ra nhiều sản phẩm KH - CN có tính đột phá trên nhiều lĩnh vực như y tế, cơ khí chế tạo, năng lượng, quản lý đô thị, vi chip điện tử, công nghệ nano, nông nghiệp công nghệ cao... Những thành quả này từng bước đưa TPHCM trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công nghệ của khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

NGƯT TS. Phạm Hữu Lộc - Hiệu trưởng Nhà trường vinh dự nhận được bằng khen của Ban thường vụ Thành ủy Tp. HCM dành cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hình ảnh nhận bằng khen: