Thứ năm , 11-04-2024

Các Quyết định công nhận tốt nghiệp Trung cấp; Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; Ôn và thi lại tốt nghiệp các môn văn hóa kỳ thi 6/2024

- Quyết định công nhận Tốt nghiệp các môn hóa cho sinh viên các khóa cũ thi lại, đợt xét tháng 4/2024. Xem chi tiết tại đây

- Danh sách sinh viên không đủ điều kiện Tốt nghiệp các môn hóa, đợt xét tháng 4/2024. Xem chi tiết tại đây

- Quyết định công nhận đủ điều kiện Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề hệ chính quy đối với sinh viên khóa 2016 thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian đào tạo, đợt xét tháng 4/2024. Xem chi tiết tại đây

- Danh sách sinh viên không đủ điều kiện Tốt nghiệp Trung cấp nghề, tháng 4/2024. Xem chi tiết tại đây

- Quyết định công nhận đủ điều kiện Tốt nghiệp Trung cấp hệ chính quy cho sinh viên các khóa xét tốt nghiệp tháng 4/2024. Xem chi tiết tại đây

- Danh sách sinh viên khóa 22T2 (1N3T) không đủ điều kiện Tốt nghiệp Trung cấp, tháng 4/2024. Xem chi tiết tại đây

- Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Trung cấp cho sinh viên các khóa xét tốt nghiệp tháng 4/2024. Xem chi tiết tại đây

- Thông báo về việc ôn và thi tốt nghiệp các môn hóa cho sinh viên các khóa thi lại, kỳ thi tháng 6/2024. Xem chi tiết tại đây