Thứ sáu , 07-06-2024

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM ký kết MOU với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (HCMUTE)

Chiều ngày 05/06/2024, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với mục đích tăng cường mối quan hệ hợp tác về Giáo dục - Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng, phát triển hình ảnh thương hiệu và chất lượng hoạt động của hai bên.

Theo biên bản hợp tác, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM và HCMUTE thống nhất thực hiện liên kết đào tạo các lớp đại học các ngành mà hai bên có đào tạo, với hình thức vừa làm vừa học.

Bên cạnh đó, HCMUTE sẽ phối hợp, hỗ trợ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM các nội dung: Hỗ trợ công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên ở các bậc đào tạo Sau đại học; Hỗ trợ Nhà trường về tư vấn tuyển sinh các hệ đào tạo; Hỗ trợ Nhà trường thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo khoa học và các lĩnh vực có liên quan.

Lễ ký kết được xem khởi điểm của nhiều dự án hợp tác sâu rộng, là cơ hội để hai đơn vị thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đồng thời, góp phần phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

HCMUTE #SPKT #University #LýTựTrọng #LTTC

Nguồn tin: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE)

Hình ảnh Lễ ký kết: