Thứ năm , 22-04-2021

Triển lãm, trưng bày sách nhân ngày sách Việt Nam

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 (21/4/2014 - 21/4/2021), Trung tâm Thư viện tổ chức trưng bày, giới thiệu những tài liệu mới xuất bản, các tài liệu về kỹ năng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đồng thời, tôn vinh ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và rèn luyện nhân cách con người. Các hoạt động triển lãm sách đã thu hút đông đảo CB - GV - NV và các em sinh viên đến tham dự và đọc sách tại Thư viện.

Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động triển lãm, trưng bày sách: