Thứ hai , 10-01-2022

Quyết định và danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi TNVH, Danh sách đủ ĐKDT Tốt nghiệp nghề kỳ thi tháng 01/2022

Phòng Tuyển sinh – Đào tạo thông báo

 - Quyết định công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các môn văn hóa cho sinh viên khóa 18T4, 20T2; thi lại Tốt nghiệp các môn văn hóa văn hóa, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề cho sinh viên khóa cũ thi lại kỳ thi tháng 01/2022.

Xem chi tiết tại đây

 - Quyết định công nhận bổ sung đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các môn văn hóa cho sinh viên khóa cũ thi lại kỳ thi tháng 01/2022.

Xem chi tiết tại đây

 - Danh sách sinh viên khóa 18T4 và 20T2 không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các môn văn hóa kỳ thi tháng 01/2022.

Xem chi tiết tại đây

Trân trọng.