Thứ bảy , 28-11-2020

Hội thảo khoa học COSS2020 (Conference on Smart Schools 2020) với chủ đề “Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao về trường học thông minh trong bối cảnh công nghiệp lần thứ tư”

Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2020 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học COSS2020 (Conference on Smart Schools 2020) với chủ đề “Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao về trường học thông minh trong bối cảnh công nghiệp lần thứ tư” nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất giải pháp Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao ở nhà trường thông minh, tạo bước đột phá trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, tạo lập diễn đàn giúp các bộ phận tham mưu của đơn vị, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về định hướng, các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng công nghiệp thông minh tại Việt Nam. Đặc biệt, tạo lập kênh kết nối các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng nhà trường thông minh tại Việt Nam

Hội thảo là cơ hội cho các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý, giảng viên trong và ngoài nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu với nhau. Bài tham luận đạt yêu cầu sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo COSS2020, có mã ISBN.

Với hơn 85 bài tham luận đa dạng, 4 bài thuyết trình và 1 phiên thảo luận, hội nghị hướng đến mục tiêu là chọn lọc các giải pháp quản trị nhà trường thông minh và phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu của xã hội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, với sự góp mặt của các đại biểu là các chuyên gia về giáo dục và công nghệ, các nhà khoa học, cùng đại diện quý thầy cô, và các em sinh viên.

Với sự hiện diện của các khách mời và Ban giám hiệu Nhà trường:

+ Về phía khách mời:

• Ông Đặng Minh Sự - Trưởng phòng giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội TP.HCM

• Ông Nguyễn Kim Luyện - chuyên viên Phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

• PGS. TS. Trần Khánh Đức, Giảng viên cao cấp Viện Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội

• Cô Sasha Stinchfield - Giám đốc điều hành ASU, Hoa Kỳ

• Ông Deren Telmen, Giám đốc dự án Đổi mới sáng tạo Trường Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ

• Ông Aru David - Tổng Giám đốc Tổ chức ASSIST

• PGS. TS Phạm Thế Bảo - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Sài Gòn

        + Về phía nhà trường:

• NGƯT. TS. Phạm Hữu Lộc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

• ThS. Đinh Hồng Minh – Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

• TS. Đinh Văn Đệ - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

• TS. Châu Văn Bảo - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

Một số hình ảnh của hội thảo: