Thứ hai , 26-12-2022

Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Xem chi tiết thông báo tại đây