Thứ năm , 02-05-2024

Quyết định công nhận tốt nghiệp khoá 22C2B và các khoá cũ (Đợt xét Tháng 4/2024) và Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Quyết định công nhận tốt nghiệp khoá 22C2B và các khoá cũ (Đợt xét Tháng 4/2024). Xem chi tiết tại đây

Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Xem chi tiết tại đây