Thứ sáu , 29-09-2023

Danh sách lớp và mã số sinh viên Liên thông cao đẳng khóa 23C2

Thông báo số 628/TB-LTT-ĐT ngày 27/9/2023 về Danh sách lớp và mã số sinh viên Liên thông cao đẳng khóa 23C2

Kính nhờ Cố vấn học tập khóa 20T4 chuyển thông báo đến lớp để Sinh viên biết Mã số sinh viên mới và cách đăng nhập tài khoản sinh viên để xem lịch học, dự kiến học từ ngày 09/10/2023:

Xem chi tiết tại đây