Thứ bảy , 25-09-2021

Thời khoá biểu lớp giáo dục định hướng (đợt 2) cho sinh viên các lớp 21C1, 21C2, 21C3, 21C5, 21C6, 21C7, 21C8 và các lớp Trung cấp 1 NĂM 3 THÁNG: 21T2

Xem chi tiết thông báo tại đây

Chương trình được tổ chức và thực hiện kiểm diện trực tuyến đầy đủ sự có mặt của các bạn và đây cũng là một hoạt động đầu tiên khi các bạn là sinh viên của Nhà trường, nhằm đánh giá hoạt động rèn luyện của các bạn sinh viên nên hi vọng các bạn tham gia đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Tuần lễ giáo dục định hướng cho sinh viên các lớp 21C1, 21C2, 21C3, 21C5, 21C6, 21C7, 21C8 và các lớp Trung cấp 1 NĂM 3 THÁNG: 21T2 (Đợt 2) được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 28/9, 30/9 và 02/10/2021, được phát trực tuyến tại 02 kênh truyền thông của Nhà trường đó là:

+ Fanpage Facebook: Trường Cao đẳng lý Tự Trọng Tp.HCM (https://www.facebook.com/CDLTT)

+ Channel Yotube: LyTuTrong HCMC (https://www.youtube.com/c/LyTuTrongHCMC)