Thứ năm , 06-07-2023

Kỹ sư thiết kế kết cấu; Họa viên (Kiến trúc/Kỹ thuật); Kỹ sư dự toán - Công ty TNHH MiTek Việt Nam