Thứ ba , 24-10-2023

Công nhân kỹ thuật - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) là một trong 5 tổng công ty phân phối điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhiệm vụ chính là phân phối điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2023 đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, Tổng công ty thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2023 như sau:

1. Chức danh và số lượng cần tuyển dụng

- Công nhân kỹ thuật.

- Số lượng: 55 người.

2. Mô tả công việc, yêu cầu trình độ/kinh nghiệm, hồ sơ cụ thể

- Như phụ lục đính kèm dưới phần đường dẫn đăng ký dự tuyển ở mục số 5.

3. Địa điểm làm việc

- Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

4. Thời gian nộp hồ sơ

- Từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 31/10/2023.

5. Hình thức nộp hồ sơ

- Trực tuyến.

- Đường dẫn đăng ký dự tuyển:

https://www.evnhcmc.vn/CongTuyenDung/ChiTietDotTuyenDung/34

6. Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và đề cương ôn tập

- Tra cứu website.

7. Thời gian thi tuyển

- Dự kiến trong tháng 11/2023.

8. Thời gian tiếp nhận làm việc

- Dự kiến trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2023.