Thứ năm , 11-01-2018

Chuẩn đầu ra khóa 2017

Thông tin công khai chuẩn đầu ra của sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh khóa 2017

Khối Cao đẳng xem chi tiết tại đây

Khối Trung cấp xem chi tiết tại đây