NHÂN VIÊN BẢO TRÌ - CÔNG TY TNHH TM ĐẠI PHÚ - (07/09/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp

KỸ THUẬT VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC - CÔNG TY SÀI GÒN FORD - (01/09/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Động lực

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp