THỰC TẬP SINH TƯ VẤN TÀI CHÍNH - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHINH Á ÂU - (17/10/2020)

Sv tốt nghiệp các Kinh tế; Không yêu cầu kinh nghiệm...

Nhân viên vận hành máy Laser - CÔNG TY TNHH ASIA PACIFIC ENGRAVERS (VIỆT NAM) - (14/10/2020)

Tốt nghiệp Ngành Cơ khí, ưu tiên có kinh nghiệm, biết vận hành máy CNC...

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp