NHÂN VIÊN GIA CÔNG CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH TM SX NAM NHA - (09/01/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp