Thứ ba , 20-12-2016

Đảng ủy

Ban chấp hành Đảng ủy Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
Nhiệm kỳ XI (2015 - 2020)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c. Phạm Hữu Lộc

Bí thư

2

Đ/c. Đinh Hồng Minh

Phó Bí thư

3

Đ/c. Đinh Văn Đệ

Ủy viên Ban chấp hành

4

Đ/c. Hồ Minh Lợi

Ủy viên Ban chấp hành

5

Đ/c. Phạm Minh Nghĩa

Ủy viên Ban chấp hành

6

Đ/c. Nguyễn Thị Nhuận

Ủy viên Ban chấp hành

7

Đ/c. Đỗ Tuấn Việt

Ủy viên Ban chấp hành