Thứ tư , 06-07-2016

Tầm nhìn và các giá trị

SỨ MẠNG
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:

- Là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. - Là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.

TẦM NHÌN

Phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh thành trường Đại học trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh và trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đa cấp, đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại, để có vị trí xứng đáng trong ngành giáo dục Đại học Việt Nam và khu vực, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho một thành phố là đô thị đặc biệt và cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

CÁC GIÁ TRỊ

Các giá trị cốt lõi, truyền thống của trường là: “Tri thức - sáng tạo - phát triển - bền vững”