KỸ SƯ TẬP SỰ - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THÁI - (07/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện công nghiệp; Công nghệ Ô tô

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM - NISSEI ELECTRIC VIETNAM - (06/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp