NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN; CƠ KHÍ - (26/08/2017)

Tốt nghiệp Trung cấp Điện; Cơ khí trở lên

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN; ĐIỆN LẠNH - (26/08/2017)

Tốt nghiệp Chuyên ngành Điện Công nghiệp; Điện lạnh

THỢ ĐIỆN LẠNH, THỢ ĐIỆN, THỢ PHỤ ĐIỆN LẠNH - (25/08/2017)

Tốt nghiệp Chuyên ngành Điện; Điện lạnh

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ - VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN - (25/08/2017)

Sinh viên đang theo học tại trường

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CNTT; ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - (25/08/2017)

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT; Điện - Điện tử

NHÂN VIÊN KINH DOANH - (22/08/2017)

Tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ thông tin và các ngành Kinh tế

THỢ LẮP CƠ KHÍ VÀ ĐIỆN THANG MÁY - (22/08/2017)

Tốt nghiệp Chuyên ngành Cơ khí và Chuyên ngành Điện Công nghiệp

ACCOUNT MANAGER/TECHNICAL SALES ENGINEER - (21/08/2017)

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử