KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH MÁY - KIMBERLY CLARK - (29/01/2018)

Sinh viên Chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp; Tự động hóa

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ; ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG BÀNG - (24/01/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp; Điện tử

CÔNG TY THANG MÁY SCHINDLER VIỆT NAM - NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT; BẢO TRÌ THANG MAY, THANG CUỐN - (19/01/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Điện tử, Tự động hóa

NISSEI ELECTRIC VIETNAM - NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT - (12/01/2018)

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện - Điện tử