NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH - (08/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện - Điện tử

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TÍN - (08/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin; Điện - Điện tử

NV VẬN HÀNH & BẢO TRÌ MÁY - CÔNG TY TNHH TMDV TÂN HIỆP PHÁT - (07/03/2018)

Sinh viên chuyên ngành Cơ khí; Điện công nghiệp

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN LIÊN THÀNH - (06/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG - (06/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT; NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG MIỀN NAM - (06/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp khối Kinh tế; Ngành Điện tử Viễn thông

LẬP TRÌNH FRONT-END - CÔNG TY TNHH ALLGROW-LABO - (05/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU NAM THẮNG - (05/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin; Điện - Điện tử

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp