CÔNG NHÂN THI CÔNG CÁC HẠNG MỰC CƠ ĐIỆN LẠNH - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH SAO VÀNG - (19/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện Công nghiệp; Nhiệt lạnh

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp