NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH SEAREFICO - (26/04/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp

CÔNG NHÂN CƠ KHÍ; CÔNG NHÂN BẢO TRÌ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-MERCEDES-BENZ VIỆT NAM - (26/04/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên nghành Cơ Khí; Điện công nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp