NHÂN VIÊN IT - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NA - (04/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN XALACO - (02/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện công nghiệp

CÔNG NHÂN CƠ ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN - (01/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp