THỢ PHỤ/KCS; THỢ ỦI; KỸ THUẬT CHUYỀN/MAY MẪU; NHÂN VIÊN KINH DOANH THỜI TRANG - - (17/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành May Thời trang; Quản trị doanh nghiệp

NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN TỬ; CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH TM DV VIỆT Ý - (13/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ Điện tử; Cơ khí

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ QUẠT ĐIỆN; NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÔNG TY TNHH TM&DV VẠN HƯNG THÁI - (13/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện; Quản trị Doanh nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp