NISSEI ELECTRIC VIETNAM - NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT - (12/01/2018)

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện - Điện tử

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TRƯỜNG HỌC - TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ SAIGON – ASTON - (10/01/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật tại Trường

NHÂN VIÊN GIA CÔNG CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH TM SX NAM NHA - (09/01/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp