NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN XALACO - (02/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện công nghiệp

CÔNG NHÂN CƠ ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN - (01/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PHAN GIA TRANG - (01/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp

KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ - CÔNG TY DỊCH VỤ TIỆN ÍCH QUỐC TẾ OCS VIỆT NAM - (01/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp; Nhiệt lạnh

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TY - CÔNG TY CỔ PHẦN DMSPRO - (29/05/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp