NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ MAI TÚ TÀI - (16/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH - BẢO TRÌ THIẾT BỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM – KHU DU LỊCH ĐẠI NAM - (16/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện - Điện tử; Điện lạnh

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH ĐIỂM XANH VIỆT NAM - (14/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Nhiệt lạnh; Điện - Điện tử

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp