NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH; ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY TNHH TM DV KT THIÊN HẢI - (03/05/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện lạnh; Điện Công nghiệp

NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SX ĐTTM DV ĐẠI TRƯỜNG THỊNH - (03/05/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị doanh nghiệp; Marketing,..

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH SEAREFICO - (26/04/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp