Thứ bảy , 12-05-2018

BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ " TỦ LẠNH DÂN DỤNG - CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ" LẦN 1 NĂM 2018

Ngày 12 tháng 5 năm 2018 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề " Tủ lạnh dân dụng - Công nghệ và kỹ thuật xử lý các sự cố" lần 1 năm 2018. Nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, học hỏi, tương trợ lẫn nhau. Đồng thời tiếp cận và củng cố kiến thức chuyên ngành cho các kỹ thuật viên đang hành nghề cũng như các em HS-SV chuyên ngành Nhiệt lạnh. Ban liên lạc cựu HS-SV kết hợp cùng Hội Điện lạnh Miền Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề " Tủ lạnh dân dụng - Công nghệ và kỹ thuật xử lý các sự cố" đồng thời tham quan môi trường học tập tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh buổi chuyên đề:

 

Sinh viên khoa Nhiệt lạnh nhận học bổng từ Doanh nghiệp

Cựu sinh viên Trường hướng dẫn xử lý các sự cố tủ lạnh