NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PHAN GIA TRANG - (01/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp

KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ - CÔNG TY DỊCH VỤ TIỆN ÍCH QUỐC TẾ OCS VIỆT NAM - (01/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp; Nhiệt lạnh

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TY - CÔNG TY CỔ PHẦN DMSPRO - (29/05/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH NĂM DŨNG - (28/05/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

NHÂN VIÊN KINH DOANH; NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - CÔNG TY TNHH ÂU CƠ - (26/05/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp; Kế toán

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp