Thứ năm , 06-12-2018

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019 (đợt 3) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch tuyển dụng viên chức xem chi tiết tại đây.

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức xem chi tiết tại đây.

Mẫu sơ yếu lý lịch xem chi tiết tại đây.