Thứ tư , 30-10-2019

TRAO CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO CHO CÁC GIẢNG VIÊN ĐI ĐÀO TẠO TẠI ĐỨC CHO ĐẠI DIỆN CÁC GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội các giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM nhận chứng chỉ đào tạo của CHLB Đức. Giảng viên được đào tạo tại Đức của Trường sẽ giảng dạy chương trình trọng điểm nghề công nghệ ô tô, trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế do CHLB Đức chuyển giao.

Hình ảnh Lễ nhận chứng chỉ: