Thứ sáu , 01-11-2019

Lễ ký kết hợp tác với Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF)

Ngày 01 tháng 11 năm 2019, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM ký kết hợp tác đào tạo nghề điện với Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF)

   Thành phần tham dự:

       Về phía Nhà trường, gồm có:

 - Ông Phạm Hữu Lộc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

 - Ông Châu Văn Bảo - Phó Hiệu trưởng

 - Ông Lâm Viết Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

 - Bà Nguyễn Ngọc Trang - Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

 - Ông Tạ Minh Cường - Phó Trưởng khoa Điện - Điện tử

       Về phía Hiệp hội Năng lượng Không biên giới (ESF), Pháp:

 - Ông Michel Munoz - Phó Chủ tịch Hiệp hội năng lượng không biên giới ESF, Pháp

 - Ông Patrick Masson - thành viên Hiệp hội năng lượng không biên giới ESF, Pháp

 - Ông Yann Le Tolguenec - thành viên Hiệp hội năng lượng không biên giới ESF, Pháp

 - Bà Nguyễn Thị Vương - thành viên Hiệp hội năng lượng không biên giới ESF, Pháp

    Hình ảnh lễ ký kết: